Vikivojaĝo:Skemo por frazlibro

{{Rubando}}
La '''nomo de la lingvo''' estas lingvo parolata precipe en [[lando]].

== Prononcado ==

=== Vokaloj ===

=== Konsonantoj ===

=== Komunaj diftongoj ===

== Listo de frazoj ==

=== Bazaj ===

{{Flanka kesto|Kutimaj surskriboj|
; MALFERMITA : ('' '')
; FERMITA : ('' '')
; ENIREJO : ('' '')
; ELIREJO : ('' '')
; PUŜU : ('' '')
; TIRU : ('' '')
; NECESEJO : ('' '')
; (POR)VIRA : ('' '')
; (POR)VIRINA : ('' '')
; ATENTU : ('' '')
; MALPERMESITA : ('' '')}}

; Saluton. (''Formala'') : ('' '')
; Saluton. (''Neformala'') : ('' '')
; Kiel vi fartas? : ('' '')
; Mi fartas bone, dankon. : ('' '')
; Kiel vi nomiĝas? : ('' '')
; Mi nomiĝas ___. : ___. ('' ___.'')
; Mi ĝojas ekkoni vin! : ('' '')
; Bonvolu. : ('' '')
; Dankon. : ('' '')
; Nedankinde. : ('' '')
; Jes. : ('' '')
; Ne. : ('' '')
; Pardonu min. : ('' '')
; Mi bedaŭras. : ('' '')
; Ĝis revido. : ('' '')
; Adiaŭ. : ('' '')
; Mi ne [bone] parolas la 'nomo de la lingvo'. : ('' '')
; Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? : ('' '')
; Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan? : ('' '')
; Helpon! : ('' '')
; Bonan matenon. : ('' '')
; Bonan tagon. : ('' '')
; Bonan vesperon. : ('' '')
; Bonan nokton. : ('' '')
; Mi ne komprenas. : ('' '')
; Mi komprenas. : ('' '')
; Kie estas necesejo? : ('' '')

=== Problemoj ===

; Lasu min. : ('' '')
; Ne tuŝu min. : ('' '')
; Mi telefonos policon. : ('' '')
; Polico! : ('' '')
; Haltu! Ŝtelisto! : ('' '')
; Mi bezonas vian helpon. : ('' '')
; Estas urĝa / kriza situacio. : ('' '')
; Mi perdiĝis. : ('' '')
; Mi perdis mian valizon. : ('' '')
; Mi perdis mian monujon. : ('' '')
; Mi estas malsana. : ('' '')
; Mi vundiĝis. : ('' '')
; Mi bezonas kuraciston. : ('' '')
; Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? : ('' '')

=== Numeroj ===

; 1 : ('' '')
; 2 : ('' '')
; 3 : ('' '')
; 4 : ('' '')
; 5 : ('' '')
; 6 : ('' '')
; 7 : ('' '')
; 8 : ('' '')
; 9 : ('' '')
; 10 : ('' '')
; 11 : ('' '')
; 12 : ('' '')
; 13 : ('' '')
; 14 : ('' '')
; 15 : ('' '')
; 16 : ('' '')
; 17 : ('' '')
; 18 : ('' '')
; 19 : ('' '')
; 20 : ('' '')
; 21 : ('' '')
; 22 : ('' '')
; 23 : ('' '')
; 30 : ('' '')
; 40 : ('' '')
; 50 : ('' '')
; 60 : ('' '')
; 70 : ('' '')
; 80 : ('' '')
; 90 : ('' '')
; 100 : ('' '')
; 200 : ('' '')
; 300 : ('' '')
; 500 : ('' '')
; 1,000 : ('' '')
; 2,000 : ('' '')
; 10,000 : ('' '')
; 100,000 : ('' '')
; 1,000,000 : ('' '')
; 1,000,000,000 : ('' '')
; 1,000,000,000,000 : ('' '')
; linio / numero ___ (trajno, aŭtobuso, ktp.) : ___ ('' ___'')
; duono : ('' '')
; malpli (multe) : ('' '')
; pli (multe) : ('' '')

=== Tempo ===

; nun : ('' '')
; poste : ('' '')
; antaŭe : ('' '')
; baldaŭ : ('' '')
; mateno : ('' '')
; antaŭtagmezo : ('' '')
; posttagmezo : ('' '')
; vespero : ('' '')
; nokto : ('' '')

==== Horloĝa tempo ====

; <code>01:00</code> je la unua horo matene : ('' '')
; <code>02:00</code> je la dua horo matene : ('' '')
; <code>12:00</code> tagmezo : ('' '')
; <code>13:00</code> je la unua horo posttagmeze : ('' '')
; <code>14:00</code> je la dua horo posttagmeze : ('' '')
; <code>24:00</code> noktomezo <code>00:00</code> : ('' '')

=== Daŭro ===

; ___ minuto(j) : ___ (''___ '')
; ___ horo(j) : ___ (''___ '')
; ___ tago(j) : ___ (''___ '')
; ___ semajno(j) : ___ (''___ '')
; ___ monato(j) : ___ (''___ '')
; ___ jaro(j) : ___ (''___ '')

=== Tagoj ===

; hodiaŭ : ('' '')
; hieraŭ : ('' '')
; antaŭhieraŭ : ('' '')
; morgaŭ : ('' '')
; postmorgaŭ : ('' '')
; ĉi tiun semajnon : ('' '')
; lastan semajnon : ('' '')
; venontan semajnon : ('' '')

; lundo : ('' '')
; mardo : ('' '')
; merkredo : ('' '')
; ĵaŭdo : ('' '')
; vendredo : ('' '')
; sabato : ('' '')
; dimanĉo : ('' '')

=== Monatoj ===

<!--Se parolantoj de la lingvo komune uzus kalendaron alian ol la gregoria, klarigu ĝin ĉi tie kaj listigu liajn monatojn. -->

; Januaro : ('' '')
; Februaro : ('' '')
; Marto : ('' '')
; Aprilo : ('' '')
; Majo : ('' '')
; Junio : ('' '')
; Julio : ('' '')
; Aŭgusto : ('' '')
; Septembro : ('' '')
; Oktobro : ('' '')
; Novembro : ('' '')
; Decembro : ('' '')

=== Skribi tempon kaj daton ===
<!-- Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. -->

=== Koloroj ===

; {{w|nigra}} : ('' '')
; {{w|blanka}} : ('' '')
; {{w|griza}} : ('' '')
; {{w|ruĝa}} : ('' '')
; {{w|blua}} : ('' '')
; {{w|flava}} : ('' '')
; {{w|verda}} : ('' '')
; {{w|Oranĝa (koloro)|oranĝa}} : ('' '')
; {{w|purpura}} : ('' '')
; {{w|bruna}} : ('' '')
<!--; {{w|roza}} : ('' '')
; {{w|lila}} : ('' '')
; {{w|Viola (koloro)|viola}} : ('' '')-->

=== Transporto ===

==== Aŭtobuso kaj trajno ====

; Kiom kostas bileto al ___? : ___ ('' ___'')
; Mi volus bileton al ___. : ___ ('' ___'')
; Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso? : ('' '')
; Kie estas la trajno/aŭtobuso al ___? : ___ ('' ___'')
; Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe ___? : ___ ('' ___'')
; Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al ___? : ___ ('' ___'')
; Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al ___? : ___ ('' ___'')

==== Direktoj ====

; Kiel mi povas atingi ___? : ___ ('' ___'')
; ...la trajnan stacion? : ('' '')
; ...la aǔtobusan stacion / haltejon? : ('' '')
; ...la flughavenon? : ('' '')
; ...urbocentron? : ('' '')
; ...la junularogastejon? : ('' '')
; ...la hotelon ___? : ___ ('' ___'')
; ...la ___ konsulejo? : ___ ('' ___'')
; Kie estas multaj ___? : ___ ('' ___'')
; ...hoteloj? : ('' '')
; ...restoracioj : ('' '')
; ...trinkejoj : ('' '')
; ...vidindaĵoj : ('' '')
; Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo? : ('' '')
; strato : ('' '')
; Turnu maldekstren. : ('' '')
; Turnu dekstren. : ('' '')
; maldekstre : ('' '')
; dekstre : ('' '')
; rekte antaŭen : ('' '')
; al la ___ : ___ ('' ___'')
; preter la ___ : ___ ('' ___'')
; antaǔ la ___ : ___ ('' ___'')
; Rigardu al la ___. : ___('' ___'')
; vojkruciĝo : ('' '')
; nordo : ('' '')
; sudo : ('' '')
; oriento : ('' '')
; okcidento : ('' '')
; supren : ('' '')
; malsupren : ('' '')

==== Taksio ====

; Taksio! : ('' '')
; Bonvolu veturigi min al ___. : ___ ('' ___'')
; Kiom kostas veturo al ___? : ___ ('' ___'')
; Bonvolu veturigi min tien. : ('' '')

=== Loĝado ===

; Ĉu vi havas disponeblan ĉambron? : ('' '')
; Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj? : ('' '')
; Ĉu la ĉambro estas kun ___? : ___ ('' ___'')
; ...litotuko? : ('' '')
; ...banejo? : ('' '')
; ...telefono? : ('' '')
; ...televido? : ('' '')
; Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue? : ('' '')
; Ĉu vi havas iun ___ : ___ ('' ___'') 
; ...pli silentan? : ('' '')
; ...pli vastan? : ('' '')
; ...pli puran? : ('' '')
; ...pli malmultekostan? : ('' '')
; Bone, mi prenas ĝin. : ('' '')
; Mi restos por unu nokto. : ('' '')
; Mi restos por ___ noktoj. : ___ ('' ___'')
; Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon? : ('' '')
; Ĉu vi havas ___ : ___ ('' ___'')
; ...sekurŝrankon? : ('' '')
; ...ŝlosujon? : ('' '')
; Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon? : ('' '')
; Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo? : ('' '')
; Bonvolu purigi mian ĉambron. : ('' '')
; Ĉu vi povus veki min je ___? : ___ ('' ___'')
; Mi volas elhoteliĝi. : ('' '')

=== Mono ===

; Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi euron? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi japanan enon? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi britan pundon? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi dinaron? : ('' '')
; Ĉu mi povas uzi kreditkarton? : ('' '')
; Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon? : ('' '')
; Kie oni povas ŝanĝi mian monon? : ('' '')
; Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? : ('' '')
; Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon? : ('' '')
; Kia estas la kurzo? : ('' '')
; Kie estas bankaŭtomato? : ('' '')

=== Manĝado ===

; Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu. : ('' '')
; Mi petas la menuon. : ('' '')
; Ĉu mi povas enrigardi kuirejon? : ('' '')
; Ĉu vi povas rekomendi al mi? : ('' '')
; Ĉu vi havas lokan specialaĵon? : ('' '')
; Mi estas vegetarano. : ('' '')
; Mi estas vegano. : ('' '')
; Mi manĝas nur koŝere. : ('' '')
; Mi ne manĝas ___. : ('' ___'')
; ...viandon. : ('' '')
; ...fiŝaĵon. : ('' '')
; ...marbestojn. : ('' '')
; ...ovaĵon. : ('' '')
; ...laktaĵon. : ('' '')
; ...glutenon. : ('' '')
; ...tritikaĵojn. : ('' '')
; ...nuksojn. : ('' '')
; ...arakidojn. : ('' '')
; ...sojaĵon. : ('' '')
; Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon. : ('' '')
; komuna manĝo : ('' '')
; manĝo laŭ la karto : ('' '')
; matenmanĝo : ('' '')
; tagmanĝo : ('' '')
; manĝaĵeto : ('' '')
; vespermanĝo : ('' '')
; ___, bonvolu, : ___, (''___, '')
; Manĝaĵon entenantan ___, bonvolu. : ___, ('' ___, '')
; kokaĵo/n : ('' '')
; bovaĵo/n : ('' '')
; fiŝaĵo/n : ('' '')
; ŝinko/n : ('' '')
; kolbaso/n : ('' '')
; fromaĝo/n : ('' '')
; ovo/n : ('' '')
; salato/n : ('' '')
; (kruda/n) legomo/n : ('' '')
; (kruda/n) frukto/n : ('' '')
; pano/n : ('' '')
; toasto/n : ('' '')
; nudelo/n : ('' '')
; rizo/n : ('' '')
; fazeolo/n : ('' '')
; Mi petas unu glason da ___. : ___ ('' ___'')
; Mi petas unu kalikon da ___. : ___ ('' ___'')
; Mi petas unu botelon da ___. : ___ ('' ___'')
; kafo : ('' '')
; teo : ('' '')
; suko : ('' '')
; akvo : ('' '')
; kranakvo : ('' '')
; gasa akvo : ('' '')
; sengasa akvo : ('' '')
; biero : ('' '')
; ruĝa/blanka vino : ('' '')
; Mi petas iomon da ___. : ___ ('' ___'')
; salo : ('' '')
; pipro : ('' '')
; Pardonon, kelnero? : ('' '')
; Mi finmanĝis. : ('' '')
; Ĝi estis bongusta. : ('' '')
; Bonvolu forporti la telerojn. : ('' '')
; Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu. : ('' '')

=== Trinkado ===

; Ĉu vi servas alkoholaĵojn? : ('' '')
; Ĉu vi servas al tablo? : ('' '')
; Bieron / Du bierojn, bonvolu. : ('' '')
; Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu. : ('' '')
; Unu kruĉon, bonvolu. : ('' '')
; Unu botelon, bonvolu. : ('' '')
; ___ kaj ___, bonvolu. : ___ ___, . (''___ ___, .'')
; viskio/n : ('' '')
; vodko/n : ('' '')
; rumo/n : ('' '')
; akvo/n : ('' '')
; mineralakvo/n : ('' '')
; sodakvo/n : ('' '')
; tonikakvo/n : ('' '')
; oranĝa/n suko/n : ('' '')
; kolao/n : ('' '')
; Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn? : ('' '')
; Unu plian, bonvolu. : ('' '')
; Plian vicon, bonvolu. : ('' '')
; Kiam estas fermtempo? : ('' '')
; Je via sano! : ('' '')

=== Aĉetado ===

; Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco? : ('' '')
; Kiom ĝi kostas? : ('' '')
; Ĝi estas tro kosta. : ('' '')
; Ĉu vi akceptas ___? : ___ ('' ___'')
; multekosta : ('' '')
; malmultekosta : ('' '')
; Mi ne povas pagi ĝian koston. : ('' '')
; Mi ne volas ĝin. : ('' '')
; Vi fraŭdas min. : ('' '')
; Mi ne interesiĝas. : ('' '')
; Bone, mi aĉetos ĝin. : ('' '')
; Mi petas sakon? : ('' '')
; Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)? : ('' '')
; Mi bezonas ___. : ___. ('' ___.'')
; ...dentpasto/n. : ('' '')
; ...dentbroso/n. : ('' '')
; ...tamponoj/jn. : ('' '')
; ...sapo/n. : ('' '')
; ...ŝampuo/n. : ('' '')
; ...medikamento/n por doloro. : ('' '')
; ...medikamento/n por malvarmumo. : ('' '')
; ...medikamento/n por stomako. : ('' '')
; ...razilo/n. : ('' '')
; ...pluvombrelo/n. : ('' '')
; ...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n. : ('' '')
; ...poŝtkarto/n. : ('' '')
; ...poŝtmarko/n. : ('' '')
; ...baterioj/jn. : ('' '')
; ...skribopapero/n. : ('' '')
; ...plumo/n. : ('' '')
; ...libro/n en la ___ lingvo. : ___ . ('' ___ .'')
; ...gazeto/n en la ___ lingvo. : ___ . ('' ___ .'')
; ...ĵurnalo/n en la ___ lingvo. : ___ . ('' ___ .'')
; ...___-Esperanta/n vortaro/n. : ___ . ('' ___ .'')

=== Ŝoforado ===

; Mi volas lui aŭton. : ('' '')
; Ĉu mi povas akiri asekuron? : ('' '')
; haltu (''signo'') : ('' '')
; unudirekta strato : ('' '')
; malrapide : ('' '')
; ne parku : ('' '')
; limo de rapideco : ('' '')
; benzinstacio : ('' '')
; benzino : ('' '')
; dizeloleo : ('' '')
; kromvojo : ('' '')

=== Aŭtoritato ===

; Mi faris nenion malbonan. : ('' '')
; Tio estis miskompreno. : ('' '')
; Kien vi kondukas min? : ('' '')
; Ĉu mi estas arestita? : ('' '')
; Mi estas civitano de ___. : ___ ('' ___'')
; Mi volas paroli kun la ___ ambasadejo / konsulejo. : ___ ('' ___'')
; Mi volas konsulti advokaton. : ('' '')
; Ĉu mi nun nur pagos monpunon? : ('' '')

== Lernu pli ==


{{Parto de|Frazlibroj}}
[[Kategorio:Frazlibroj|{{subst:SUBPAGENAME}}]]

Rilataj ŝablonoj redakti