Hispana frazlibro

latinida lingvo, parolata en Hispanio kaj Ameriko

La hispana estas lingvo parolata precipe en Hispanio kaj Latinameriko.

PrononcadoRedakti

VokalojRedakti

KonsonantojRedakti

Komunaj diftongojRedakti

Listo de frazojRedakti

BazajRedakti

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
abierto ( )
FERMITA
cerrado ( )
ENIREJO
entrada ( )
ELIREJO
salida ( )
PUŜU
empuje ( )
TIRU
tire, jale ( )
NECESEJO
baño ( )
(POR)VIRA
hombres, caballeros ( )
(POR)VIRINA
mujeres, damas, señoras ( )
ATENTU
atención ( )
MALPERMESITA
prohibido ( )


Saluton.
Hola. ( )
Kiel vi fartas? (Formala)
¿Cómo está usted? ( )
Kiel vi fartas? (Neformala)
¿Cómo estás? ( )
Mi fartas bone, dankon.
Muy bien, gracias. ( )
Kiel vi nomiĝas? (Formala)
¿Cómo se llama usted? ( )
Kiel vi nomiĝas? (Neformala)
¿Cómo te llamas? ( )
Mi nomiĝas ______.
Me llamo ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
¡Mucho gusto! ( )
Bonvolu.
Por favor. ( )
Dankon.
Gracias. ( )
Nedankinde.
De nada. ( )
Jes.
Sí. ( )
Ne.
No. ( )
Pardonu min.
Perdón. ( )
Mi bedaŭras.
Lo lamento. ( )
Ĝis revido.
Hasta luego. ( )
Adiaŭ.
Adiós. ( )
Mi ne parolas la hispanan.
No hablo español. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
¿Hablas esperanto/inglés ? ( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
¿Hay alguien aquí que hable esperanto/inglés? ( )
Helpon!
¡Ayuda! ( )
Bonan matenon/Bonan tagon.
Buen día. ( )
Bonan vesperon.
Buenas tardes. ( )
Bonan nokton.
Buenas noches. ( )
Mi ne komprenas.
No entiendo. ( )
Kie estas necesejo?
¿Dónde está el baño? ( )

ProblemojRedakti

Lasu min.
Déjame. ( )
Ne tuŝu min.
¡No me toques! ( )
Mi telefonos policon.
Llamaré a la policía. ( )
Polico!
¡Policía! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
¡Alto, ladrón! ( )
Mi bezonas vian helpon.
Necesito su ayuda. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
Es una emergencia. ( )
Mi perdiĝis.
Me he perdido. ( )
Mi perdis mian valizon.
He perdido mi maleta/valija. ( )
Mi perdis mian monujon.
He perdido mi billetera/cartera. ( )
Mi estas malsana.
Estoy Enfermo/a. ( )
Mi vundiĝis.
Me he herido ( )
Mi bezonas kuraciston.
Necesito un doctor/médico. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
¿Puedo usar su teléfono? ( )

NumerojRedakti

1
uno ( )
2
dos ( )
3
tres ( )
4
cuatro ( )
5
cinco ( )
6
seis ( )
7
siete ( )
8
ocho ( )
9
nueve ( )
10
diez ( )
11
once ( )
12
doce ( )
13
trece ( )
14
catorce ( )
15
quince ( )
16
dieciséis ( )
17
diecisiete ( )
18
dieciocho ( )
19
diecinueve ( )
20
veinte ( )
21
veintiuno ( )
22
veintidós ( )
23
veintitrés ( )
30
treinta ( )
40
cuarenta ( )
50
cincuenta ( )
60
sesenta ( )
70
setenta ( )
80
ochenta ( )
90
noventa ( )
100
cien ( )
200
doscientos ( )
300
trescientos ( )
1,000
mil ( )
2,000
dos mil ( )
1,000,000
un millón ( )
1,000,000,000
mil millones ( )
1,000,000,000,000
un billón ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
línea / número _____ ( _____)
duono
medio ( )
malpli (multe)
menos ( )
pli (multe)
más ( )

TempoRedakti

nun
ahora ( )
poste
después ( )
antaŭe
antes ( )
baldaŭ
pronto ( )
mateno
mañana ( )
tagmezo
mediodía ( )
posttagmezo/vespero
tarde ( )
nokto
noche ( )
noktomezo
medianoche ( )

Horloĝa tempoRedakti

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
} ( )
tagmezo
( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
( )

DaŭroRedakti

_____ minuto(j)
_____ minuto(s) ( _____)
_____ horo(j)
_____ hora(s) ( _____)
_____ tago(j)
_____ día(s) ( _____)
_____ semajno(j)
_____ semana(s) ( _____)
_____ monato(j)
_____ mes(es) ( _____)
_____ jaro(j)
_____ año(s) ( _____)

TagojRedakti

hodiaŭ
hoy ( )
hieraŭ
ayer ( )
antaŭhieraŭ
anteayer ( )
morgaŭ
mañana ( )
postmorgaŭ
pasado mañana ( )
ĉi tiun semajnon
esta semana ( )
lastan semajnon
la semana pasada ( )
venontan semajnon
la próxima semana ( )
lundo
lunes ( )
mardo
martes ( )
merkredo
miércoles ( )
ĵaŭdo
jueves ( )
vendredo
viernes ( )
sabato
sábado ( )
dimanĉo
domingo ( )

MonatojRedakti

Januaro
enero ( )
Februaro
febrero ( )
Marto
marzo ( )
Aprilo
abril ( )
Majo
mayo ( )
Junio
junio ( )
Julio
julio ( )
Aŭgusto
agosto ( )
Septembro
septiembre ( )
Oktobro
octubre ( )
Novembro
noviembre ( )
Decembro
diciembre ( )

Skribi tempon kaj datonRedakti

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

KolorojRedakti

nigra
negro ( )
blanka
blanco ( )
griza
gris ( )
ruĝa
rojo ( )
blua
azul ( )
flava
amarillo ( )
verda
verde ( )
oranĝa
naranja ( )
viola
violeta ( )
bruna
marrón ( )

TransportoRedakti

Aŭtobuso kaj trajnoRedakti

Kiom kostas bileto al _____?
¿Cuánto cuesta un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko) a _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Quisiera un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko)a _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
¿Adónde va ese tren/autobús? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
¿Dónde está el tren/autobús? _____ ( _____)
Ĉu tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
¿Ese/Este tren/autobús se detendrá en_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
¿Cuando saldrá el tren/autobús a _____? ( _____)
Kiam tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
¿Cuando ese/este tren/autobús llegará a _____? ( _____)

DirektojRedakti

Kiel mi povas atingi ______?
¿Cómo puedo llegar a _____ ( _____)
...la trajnan stacion?
la estación de trenes? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
la estación de autobuses / parada ( )
...la flughavenon?
al aeropuerto ( )
...urbocentron?
centro de la ciudad ( )
...la junularogastejon?
al hostel ( )
... la hotelon ______?
al hotel _____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
la embajada de _____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
¿Dónde hay muchos _____ ( _____)
...hoteloj?
hoteles? ( )
...restoracioj
restaurantes? ( )
...trinkejoj
bares? ( )
...vidindaĵoj
curiosidades? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
¿Puedes mostrarme en el mapa? ( )
strato
la calle ( )
Turnu maldekstren.
Gire a la izquierda ( )
Turnu dekstren.
gire a la derecha ( )
maldekstre
izquierda ( )
dekstre
derecha ( )
rekte antaŭen
derecho ( )
al la ______
a la _____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
mire a la_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
norte ( )
sudo
sur ( )
oriento
( )
okcidento
( )

TaksioRedakti

Taksio!
taxi ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
Por favor lléveme a _____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
¿Cuánto cuesra el viaje a _____? ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
Por favor lléveme allí _____? ( _____)

LoĝadoRedakti

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
¿Tienes una habitación disponible? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
¿Cuánto cuesta la habitación para una persona/dos personas ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
¿La habitación tiene _____ ( _____)
...litotuko?
cubrecama? ( )
...banejo?
baño? ( )
...telefono?
teléfono? ( )
...televido?
televisor?( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
¿Puedo ver la habitación primero? ( )
Ĉu vi havas iun _____
¿Tienes algo ( )
...pli silentan?
más silencioso? ( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
más limpio? ( )
...pli malmultekostan?
más barato? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Bien, lo cojo/elijo ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Me quedaré por _____ noches ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
¿Me puedes sugerir otro hotel? ( )
Ĉu vi havas _____
¿Tienes _____ ( _____)
...sekurŝrankon?
caja de seguridad? ( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
¿El precio incluye desayuno/cena? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
¿Cuándo es el desayuno/ la cena? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Por favor limpie mi habitación. ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
¿Me podría desperté a las ( )
Mi volus elhoteliĝi.
Quisiera salir del hotel. ( )

MonoRedakti

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
¿Puedo usar el dólar estadounidense/australiano/canadiense? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
¿Puedo usar euros?( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
¿Puedo usar tarjeta de crédito? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
¿Puedo cambiar mi dinero? ( )
Kie mi povas ŝanĝi mian monon?
¿Dónde puedo cambiar mi dinero? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
¿Dónde está el cajero automático? ( )

ManĝadoRedakti

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Una mesa para una persona/dos personas, por favor. ( )
Mi petas la menuon, bonvolu.
El menú, por favor. ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
¿Puedo mirar la cocina? ( )
Ĉu vi povas rekomendi ion al mi?
¿Puedes remendarme algo? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
¿Tienes la especialidad local? ( )
Mi estas vegetarano.
Soy vegetariano. ( )
Mi estas vegano.
Soy vegano. ( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
No como _____. ( )
...viandon.
carne. ( )
...fiŝaĵon.
pescado. ( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
huevos. ( )
...laktaĵon.
lácteos. ( )
...glutenon.
gluten. ( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
nueces ( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
derivados de soja ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

TrinkadoRedakti

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

AĉetadoRedakti

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

ŜoforadoRedakti

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

AŭtoritatoRedakti

Mi faris nenion malbonan.
( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pliRedakti